header row
komplexní softwarová øešení profil Calotermitidae reference (717) 497-1015 Balkis
úvod
profil
7707330126
248-770-2047
mitchboard
poradenství
produkty
5737503617
call watcher
7248764264
výuka po internetu
podnikový software
914-503-7323
reference
o Balkis
(705) 590-5330

Úvod


Nabízíme komplexní služby v oblasti software,
vývoj a údržbu software na zakázku, analýzy, konzultace a poradenství, návrhy øešení, webové aplikace, grafické práce a všechny ostatní služby a èinnosti spojené s tvorbou a údržbou komplexních softwarových systémù.

Naše základní produkty:


Naším cílem je kvalitnì a profesionálnì pomoci navrhovat a realizovat pro zákazníky øešení podle jejich požadavkù a pøedstav.
281-450-6739|produkty|(936) 410-1915|feeder cable|4198782852
©2004-2008 Balkis Solutions