สำนักเครื่องจักรกลที่ 1

2234
เครื่องจักรทั้งหมด
1321
ใช้งานได้
323
ซ่อมบำรุง
221
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 2

1234
เครื่องจักรทั้งหมด
1321
ใช้งานได้
123
ซ่อมบำรุง
121
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 3

2234
เครื่องจักรทั้งหมด
2321
ใช้งานได้
223
ซ่อมบำรุง
221
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 4

3234
เครื่องจักรทั้งหมด
3321
ใช้งานได้
123
ซ่อมบำรุง
211
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 5

2234
เครื่องจักรทั้งหมด
2221
ใช้งานได้
333
ซ่อมบำรุง
331
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 6

4434
เครื่องจักรทั้งหมด
4121
ใช้งานได้
421
ซ่อมบำรุง
41
เลิกใช้งาน

สำนักเครื่องจักรกลที่ 7

1434
เครื่องจักรทั้งหมด
1421
ใช้งานได้
143
ซ่อมบำรุง
211
เลิกใช้งาน