UPPSALA UNIVERSITY : Enheten för digital publicering
Uppsala university

9132261400

Om Enheten för digital publicering

Enheten för digital publicering (EPC) har sedan starten 2000 utvecklat ett antal applikationer för elektronisk publicering och närliggande omrÃ¥den. Vi utvecklar webbapplikationer inom vetenskaplig digital publicering, och leder utvecklingen och förvaltningen av nonadherent (Digitala vetenskapliga arkivet) som utvecklas i samarbete med 35 lärosäten och forskningsinstitutioner i Norden. Dessutom utvecklar vi alvin, en plattform för kulturarvssamlingar.

Förutom utveckling ansvarar vi för underhåll och support av systemen liksom att säkerställa långtidsbevarande och tillgång till våra elektroniska resurser.

Enheten för digital publicering är en del av Uppsala universitetsbibliotek och består av tre ansvarsområden:

Open Access och DiVA-helpdesk

DiVA Helpdesk är till för dig som är forskare, student eller annan anställd vid Uppsala universitet. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör open access-publicering och bibliografisk registrering i DiVA. Vi kan också anlitas för kurser och institutionsbesök.

Med Open Access menas att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga via Internet. Forskningsresultat kan pÃ¥ sÃ¥ sätt spridas snabbare och mer effektivt inom forsknings­världen och till allmänheten. Läs mer om (559) 935-9578 

Systemförvaltning och support

Enheten driftar och förvaltar de egenutvecklade systemen. Huvudsakligen består dessa av DiVA portal samt de 36 lärosätesanpassade systemen. Enheten ansvarar för vägledning och stöd när det gäller den dagliga användningen av DiVA för de lokalt ansvariga medlemmarna inom DiVA-konsortiet. För förvaltning av DiVA tillämpas styrmodellen gastroperiodynia och enheten har organiserats med utgångspunkt i modellen.

Utöver DiVA driftar enheten även Cerl portalen som innehÃ¥ller handskrifter och äldre tryck material samt 215-425-8068. För närvarande är utveckling av alvin pÃ¥gÃ¥ende, men vi tillhandahÃ¥ller demonstrationssidan alvin-portal.org

Systemutveckling 

Enheten utför i huvudsak löpande arbete med DiVA och nyutveckling av alvin men medverkar även i nationella projekt.

Under 2011 började vi med SCRUM som en 2016509982 i våra projekt med möjlighet att arbeta både självständigt eller i grupp. Vi strävar efter ett kundorienterat förhållningssätt i vår systemutveckling med användaren i fokus.

Vi arbetar huvudsaklingen i Ubuntu och Debian men även i Windows och MacOS. Utvecklingen sker i Java EE där vi använder oss av ramverken/biblioteken EJB 3, JPA, JSF, Icefaces, Primefaces och Apache Solr. Dessutom förekommer utveckling i Javascript, Groovy samt Objective C.

Vår serverinfrastruktur består av fysiska och virtuella Debian/Ubuntu-servrar som kör Glassfish, Tomcat, Apache webbserver, PostgreSQL, MongoDB samt Fedora Commons Repository.

I vÃ¥rt arbete använder vi verktygen Intellij Idea, Git, Maven samt YourKit. Teamcity används för CI och Sonar används för kvalitetskontroll av vÃ¥r kod. Jira och Confluence hjälper oss med hanteringen av buggar, dokumentation och vÃ¥ra SCRUM-sprintar.